Naast ontbinding en opzegging kunnen werkgever en werknemer ook afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Het is wel zaak dat de juiste afspraken worden gemaakt en dat deze...

Lees meer