We adviseren zowel
werkgevers als werknemers

Werkgever of werknemer, we staan u bij

Het arbeidsrecht omvat het geheel aan regels die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Een levendig rechtsgebied dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Kuizenga Advocatuur volgt deze ontwikkelingen op de voet. Wij adviseren u over tal van arbeidsrechtelijke onderwerpen.

De verhoudingen tussen werkgever en werknemer kunnen verstoord raken door bijvoorbeeld (vermeend) disfunctioneren of langdurige arbeidsongeschiktheid. Is er zicht op een oplossing, dan gaat het vaak nog wel. Ontstaat er een uitzichtloze situatie, dan ligt een conflict op de loer. Zoek in dat geval een doortastende advocaat die een snelle oplossing wil bewerkstelligen om erger te voorkomen.

Voorkom een conflict, laat u bijstaan

Behalve disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid leiden ook andere discussies regelmatig tot verstoorde arbeidsverhoudingen. Denk aan ontslag op staande voet, arbeidsvoorwaarden, het concurrentiebeding of veiligheid op de werkvloer. Ook als er (nog) geen sprake is van een conflict, kunnen werkgever of werknemer behoefte hebben aan bijstand door een sparringpartner. Iemand die met een professionele blik meekijkt en uw gedachten spiegelt.

Oog voor praktische oplossingen

Arbeidsrecht is een van de specialisaties van Kuizenga Advocatuur. Wij kunnen u, werkgever of werknemer, adviseren over de vele regels aangaande het arbeidsrecht: van reïntegratie en ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot bedrijfseconomisch ontslag, proeftijden, diefstal, fraude en geweldsincidenten. Neem bij vragen vrijblijvend contact op voor een eerste overleg. Kuizenga Advocatuur houdt daarbij altijd oog voor de meest praktische oplossing.

Overleg met ons

Heeft u een vraag, wilt u meer info of een afspraak?

Bel (036) 200 51 24

Binnen het arbeidsrecht helpen we werknemers en werkgevers graag met:

  • arbeidsovereenkomst
  • ontslag op staande voet
  • arbeidsongeschikt / ziekte
  • ontbinding
  • vaststellingsovereenkomst
  • privacy