Samen
sta je sterker

Samen sta je sterker

Kuizenga Advocatuur is een algemene, civielrechtelijke proces- en adviespraktijk voor ondernemers en particulieren. We gaan per definitie voor laagdrempelig en toegankelijk contact. We werken graag samen met onze cliënten aan het best mogelijke resultaat.

We hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • algemene praktijk / burgerlijk recht
  • arbeidsrecht
  • erfrecht

Kuizenga Advocatuur maakt geen gebruik van een Stichting Derdengelden.

Toegankelijk

Of u nu eiser of gedaagde, werkgever of werknemer bent, Kuizenga Advocatuur is toegankelijk voor iedereen.

Oprechte interesse

We zijn oprecht geïnteresseerd in de beweegredenen van onze cliënten en staan u altijd persoonlijk te woord.

Jaren ervaring

Onze vele jaren ervaring vertalen zich in de praktijk vaak tot doortastend optreden met het best mogelijk resultaat.

Over Ron Kuizenga

Ron Kuizenga studeerde rechten in Groningen, na een blauwe maandag op de School voor Journalistiek te hebben gezeten. Hij werkte daarna enkele jaren als advocaat in het noorden des lands. Destijds al voerde Ron Kuizenga een overwegend civielrechtelijke advies- en procespraktijk voor ondernemers en particulieren en hadden, naast de algemene civielrechtelijke praktijk, het insolventierecht en het ondernemingsrecht zijn speciale aandacht.

In 1999 stapte Ron Kuizenga over naar een ambitieus advocatenkantoor in Groningen dat samenwerkte met een accountantskantoor. Het gaf een flinke impuls aan zijn ervaring met het MKB. In 2002 startte Ron Kuizenga op verzoek een nieuwe vestiging in Almere en werd hij snel daarna partner. Twintig jaar na zijn komst naar Almere is hij onder zijn eigen naam een kantoor gestart. Nog steeds met speciale aandacht voor ondernemingsrecht, arbeidsrecht en erfrecht.

Naast algemene cursussen in het kader van de noodzakelijke permanente educatie, volgde Ron Kuizenga diverse leergangen, waaronder:

  • insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • ondernemingsrecht aan de Academie voor de Rechtspraktijk
  • arbeidsrecht aan de Academie voor de Rechtspraktijk
  • erfrecht aan de Academie voor de Rechtspraktijk

Ron Kuizenga staat in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten ingeschreven voor burgerlijk recht, arbeidsrecht en erfrecht.