Van onderhandelen
tot procederen

Eiser of gedaagde, we staan u bij

Civielrecht is zeer gevarieerd en omvat veel rechtsgebieden. Denk aan geschillen over contracten en overeenkomsten, aan schade en aansprakelijkheid. Maar ook aan tal van kwesties betreffende het ondernemingsrecht en bijvoorbeeld de incasso van uitstaande geldvorderingen. Kuizenga Advocatuur zal altijd proberen tot een minnelijke schikking te komen, hoewel een gerechtelijke procedure niet altijd te voorkomen is. We staan u bij, van onderhandelingstafel tot rechtszaal.

Als (proces) advocaat kan Kuizenga Advocatuur u op tal van rechtsgebieden adviseren en in rechte bijstaan. Het beslechten van conflicten is bij uitstek het terrein van de advocatuur. In onze algemene praktijk hebben we veel ervaring opgedaan met conflicten en procedures. Het maakt ons bij uitstek geschikt om u, eiser of gedaagde, bij te staan bij juridische geschillen.

Denk bij zakelijke geschillen aan:

 • contractuele geschillen over overeenkomsten van koop, opdracht en aanneming van werk
 • geschillen over andersoortige overeenkomsten tussen ondernemers en ondernemingen
 • conflicten over eigendom
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • incasso van geldvorderingen
  • beslag en executie
  • pand en hypotheek
  • schade en aansprakelijkheid
  • overdracht van onderneming en activatransacties
  • onrechtmatige daad
  • faillissementen en de gevolgen
  • distributie en agentuurovereenkomsten
  • handelstransacties
  • uitleg van algemene voorwaarden

Laagdrempelig en toegankelijk

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een samenwerking? Kuizenga Advocatuur staat voor laagdrempelig en toegankelijk contact. We werken graag samen met onze cliënten aan het best mogelijke resultaat. Aarzel niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Overleg met ons

Heeft u een vraag, wilt u meer info of een afspraak?

Bel (036) 200 51 24

Binnen het civielrecht helpen we u graag met:

 • ondernemersrecht
 • fallissementsrecht
 • bouwrecht
 • schade en aansprakelijkheid
 • beslag en executie
 • contractuele geschillen
 • verbintenissenrecht
 • incasso
 • verdeling